Let's Date Bar

Begin

14-06-2022 om 16:45

Einde

16-06-2022 om 17:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In gesprek over de groenblauw gebiedsgerichte aanpak

De natuur in Brabant staat onder druk: onze waardevolle en kwetsbare Brabantse natuur heeft sterk te lijden onder verdroging en stikstofneerslag, wat gevolgen heeft voor onze voedselvoorziening en gezondheid. Het is in ons aller belang dat we ons water-, bodem- en luchtsysteem op orde krijgen: voor de natuur, landbouw, leefbaarheid, gezondheid. Daaraan werken we ín, maar ook rondom de natuurgebieden. Vaak is dit agrarisch gebied. Juist deze sector is in transitie: zoekt naar mogelijkheden om te kunnen boeren in balans met hun omgeving.

Met de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak werken we samen met waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden aan samenhangende (middel)lange termijn oplossingen. Dat doen we in zo’n 150 projecten. 17 gebieden kennen een stapeling van complexe opgaven. Door een brug te slaan tussen natuur, water, landbouw en ruimtelijke ontwikkelingen, kunnen er solide oplossingen worden bereikt. Voor Brabant én voor Nederland, want herstel van het water-, bodem- en luchtsysteem is in ons aller belang.

Meer info op: https://ggagroenblauw.nl/

Cookie-instellingen